Parameter uid is missing Parameter currency is missing Parameter type is missing Parameter ref is missing Parameter sig is missing Missing parameters